58 324 3826
664 932 141
ul. Milskiego 1 pok. 27,
I piętro, 80-809 Gdańsk
Sprawdź jak dojechać
Jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola.

Czy mogą mi Państwo odesłać tłumaczenie pocztą?

Oczywiście, możemy odesłać tłumaczenie pocztą. Za wysłanie listu zwykłego priorytetu nie pobieramy opłaty na terenie Polski.

Inne pytania

Koszt tłumaczenia zależy od ilości znaków w tekście, od języka, na jaki tłumaczenie ma być wykonane, od trudności tekstu i terminu, w jakim trzeba wykonać usługę.

 

Ponieważ tłumaczenie rozliczane jest na podstawie tekstu docelowego, często dokładne koszt całkowity można poznać dopiero po wykonaniu tłumaczenia. Bazując jednak na tekście oryginalnym i na swoim doświadczeniu potrafimy podać w przybliżeniu cenę usługi.

 

W przypadku dokumentów samochodowych możemy podać od razu kwotę końcową, bo tutaj rozliczamy się ryczałtowo.

1 strona tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego) wynosi 1125 wszystkich znaków ze spacjami w tekście przetłumaczonym. Każda rozpoczęta strona rozliczana jest jak cała strona.

 

1 strona tłumaczenia zwykłego wynosi 1800 wszystkich znaków ze spacjami w tekście przetłumaczonym. Każda rozpoczęta strona rozliczana jest jak cała strona.

Tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe) jest wymagane, gdy musimy np. przedłożyć dokumenty wystawione za granicą w języku obcym w wersji językowej właściwej dla urzędu, sądu, uczelni, która takiego dokumentu wymaga. Tłumaczenie uwierzytelnione to gwarancja wierności i bezstronności tłumaczenia. Takiego tłumaczenia może od nas wymagać szkoła, pracodawca, bank, urząd stanu cywilnego lub wydział komunikacji. Tłumaczenie uwierzytelnione opatrzone jest pieczęcią, podpisem tłumacza przysięgłego oraz datą i formułą poświadczającą zgodność tłumaczenia z tekstem oryginalnym. Na pieczęci tłumacza przysięgłego widnieje imię, nazwisko tłumacza, język w zakresie którego tłumacz ma uprawnienia oraz numer na liście tłumaczy przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

 

Tłumaczenie zwykłe najczęściej przydaje się w przypadku tłumaczenia CV, pism i umów, które mają zostać podpisane. Mogą one zawierać pieczęć biura tłumaczeń, ale nie zawierają pieczęci tłumaczenia przysięgłego.

 

Tłumaczenie zwykłe jest ok. 30 – 40 % tańsze, niż przysięgłe (uwierzytelnione).

 

Najlepiej przed złożeniem zamówienia dowiedzieć się w urzędzie, jakie tłumaczenie będzie wymagane, bo w przypadku zamówienia tłumaczenia zwykłego, a następnie przysięgłego pobieramy dodatkową opłatę.

Nie ma obowiązku przedkładania do tłumaczenia oryginału dokumentu, jednak z zgodnie z ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, tłumacz przysięgły na tłumaczeniu uwierzytelnionym winien wpisać adnotację, czy tłumaczenie było wykonane na podstawie oryginały dokumentu, kopii, skanu czy też niesygnowanego wydruku.

 

Zdarza się, że klient nie okazuje oryginału dokumentu źródłowego, a potem w urzędzie tłumaczenie jest niehonorowane. W interesie klienta zatem jest okazanie oryginału do tłumaczenia (może być przy odbiorze tłumaczenia). W przypadku zleceń realizowanych na odległość można dosłać oryginał pocztą.

Tłumaczenie można zamówić osobiście w biurze, mailem oraz pocztą. Po otrzymaniu przez nas dokumentów przedstawiamy/odsyłamy klientowi bezpłatną wycenę w jak szybszym możliwym terminie (najczęściej w ciągu 1 godziny).

Tłumaczenie przysięgłe standardowo wydajemy w jednym egzemplarzu. Jeśli klient życzy sobie większą ilość egzemplarzy, prosimy o zgłoszenie tego przy zamawianiu tłumaczenia. W późniejszym czasie będzie to już odpis tłumaczenia z nową datą i nowym numerem repertorium.

Termin realizacji tłumaczenia zależy od objętości tekstu, specjalizacji i języka, na jaki ma zostać on przetłumaczony.

 

W przypadku tłumaczenia z języków popularnych (angielski, niemiecki, francuski, włoski) dokumentów krótkich i typowych (dokumenty samochodowe, dokumenty z USC, zaświadczenia szkolne, o niekaralności, zaświadczenia z US, zaświadczenia o zameldowaniu) proponujemy krótkie terminy – do kilku dni roboczych.

Tłumaczenie ustne rozliczamy w półdniówkach (4 godziny zegarowe). W celu rezerwacji tłumacza, po uprzednim ustaleniu z nami, czy dysponujemy tłumaczem w danym dniu, należy opłacić usługę za pierwszą półdniówkę.

Oczywiście, jeżeli tekst jest w formacie doc, dokument po tłumaczeniu będzie wyglądał tak samo. Możemy przygotować również tłumaczenie tekstu w pdf lub w innym formacie w takiej samej formie jak tekst źródłowy (za dodatkową opłatą ok. 20% za obróbkę graficzną).

Tak, na Państwa życzenie możemy bezpłatnie odesłać skan tłumaczenia mailem.

Tak, ale należy dokładnie opisać ten fakt w tłumaczeniu w taki sposób, aby nie było niejasności, jakie fragmenty zostały pominięte.